กิจกรรม CSR ณ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

กิจกรรม CSR ณ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

จากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ทำให้มีผู้ที่มีความต้องการน้ำยาฆ่าเชื้อและสเปรย์แอลกอฮอล์อยู่เป็นจำนวนมาก ทาง บริษัท  พีเคแอล มัลติมีเดีย จำกัด ได้มอบสเปรย์แอลกอฮอล์ Aino จำนวน 1,000 ขวด และน้ำยาฆ่าเชื้อ ECAS4 จำนวน 100 ขวด เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยของ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช โดยมีผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ จากคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เป็นผู้แทนรับมอบ ณ อาคารเพชรรัตน์

ทั้งนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับความร่วมมือร่วมใจและเป็นส่วนสำคัญในการช่วยเหลือ และขอส่งกำลังใจให้กับทุกท่านได้ผ่านพ้นวิกฤตการณ์ครั้งนี้ไปด้วยกัน

About The Author

Leave Comment